Kvaliteet aastast 1990!

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu liige

Struktuur

AS Malmerk tütarfirmad on:

      Malmerk Fassaadid        100 %
      Pal-Klaas                    100 %
      Malmerk Klaasium         100 %
      3dHansa                     50 %
2008 a. AS Malmerk jagunes eraldumise teel ja andis osa oma varast üle järgmistele ühingutele: AS Lukukoda ja AS Klaasmerk.
Jagunemisleping sõlmiti 31.03.2008, jagunemisotsus võeti vastu 07.05.2008 ja Äriregistrisse tehti kanne 20.06.2008.
Alates 1. veebruarist 2013 on Malmerk Fassaadide rõduosakonnast moodustatud osaühing Malmerk Klaasium, mis tegeleb rõduklaaside, rõdupiirete, klaasvaheseinte, liuguste, terasside ja klaasvarikatustega. AS Malmerk Fassaadid jätkab klaas-alumiiniumfassaadide, talveaedade, alumiiniumuste ja -akende tootmise ja paigaldamisega.