Kvaliteet aastast 1990!

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu liige

Ettevõttest

MALMERK AS 2013 a. krediidireiting on AA

Krediidiinfo hindab koostöös maailma suurima krediidihinnanguagentuuri Experian-iga igal aastal Eesti ettevõtete majandus ja finantsnäitajaid ning maksekombeid ja selle tulemina arvutatakse välja krediidireiting. (AAA-suurepärane; AA-väga hea; A-hea; BBB-rahuldav; BB-kasin; B-nõrk; C-mitterahuldav) Analüüs toimub Experian-i poolt väljatöötatud finantsvalemite alusel, mida aktsepteerivad finantsettevõtted ja koostööpartnerid üle maailma.

Ettevõtteid, kelle majanduslik seisukord on Krediidiinfo reitingu järgi saanud A-taseme on Eestis vaid 6 protsenti.

Majandusolukorrale koondhinde andmisel arvestatakse firma majandustegevusega seonduvad infot, turupositsiooni, kasvu- ja arengutrende ning potentsiaali. Ettevõtte finantsolukorra hinnang põhineb mitme majandusaastaaasta bilansside ja kasumiaruannete näitajatel ning struktuuri-, trendi- ja suhtarvanalüüsidel. Hinne ettevõtte maksekommetele antakse maksehäirete, maksuvõlgade ja maksetavade analüüsi põhjal.

Positiivne hinnang ettevõttele näitab eelkõige kõrget usaldusväärsust koostööpartnerina, tunnustab head juhtimist praegusel eriti keerulisel majandusperioodil - ajal millal on ettevõtte usaldusväärsuse ja madala krediidiriski tõestamine äripartneritele saanud eriti oluliseks argumendiks.